Consult

Werkwijze van de therapie in de praktijk van de hulpverlening

Tijdens het intakegesprek vindt er een uitgebreide anamnese plaats waarin de klacht van de cliënt in kaart  wordt gebracht.

Nadat de hulpvraag duidelijk is wordt het behandelplan besproken.

Er wordt gestart met de behandeling die nodig is om de balans te herstellen.

Afhankelijk van de hulpvraag en de klacht kunnen er ondersteunde middelen worden ingezet en verschillende behandelmethodieken.

Er vindt een korte evaluatie plaats na de behandeling en er worden adviezen gegeven bij de afsluiting van het consult en indien nodig wordt er een nieuwe afspraak gemaakt.


Doel
Doel van de therapie: Het in balans brengen van lichaam, geest en persoonlijkheid om het zelfgenezend vermogen zoveel mogelijk te stimuleren.


Duur therapie
Gemiddelde duur van de therapie: Afhankelijk van de aard en klachten van de cliënt zijn er gemiddeld 4 behandelingen nodig. Daarbij is de tijd tussen twee consulten afhankelijk van de klacht. Vaak zitten er 3 à 4 weken tussen de consulten. 

Bij voedingsintoleranties en drainageproblemen is dit 6 weken. Verder is de duur van de behandeling ook afhankelijk van de constitutie van de cliënt bij aanvang van de behandeling.

De consulten duren ca. 75 tot 90 minuten. Voor kinderen is dit 60 minuten.


Doelgroep

De E.E.N.® therapie is geschikt voor alle leeftijdsgroepen. Zowel kinderen als volwassenen hebben baat bij de behandeling, omdat deze harmoniserend en vitaliserend werkt met als doel: totaalbalans. Indien nodig zal er bij lichamelijke symptomen, ziekten en psychische stoornissen, of als blijkt dat dit voor het welzijn van de cliënt beter is, worden doorverwezen naar de reguliere hulpverlening.

Bron: E.E.N. Instituut