Wat is E.E.N. Therapie?

Beschrijving van de therapie Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

De betekenis van het woord eclectisch is: "uit alle systemen het beste halen en er tevens de Eenheid in zien". Dit kun je toepassen binnen de geneeskunde en behandelwijzen.

In de wereld zijn er drie geneeskundige systemen: De Oosterse geneeskunde, de traditionele Chinese geneeskunde en de Westerse reguliere geneeskunde en natuurgeneeskunde. Binnen de beroepsopleiding tot E.E.N.® therapeut komen verschillende segmenten aan bod.

De E.E.N.® therapie is een holistische geneeswijze, die zich richt op het in balans brengen van lichaam, geest en bewustzijn van de cliënt.

De E.E.N.® therapeut werkt vanuit de energie en de stof en geeft een symptomatische - op menselijke maat gesneden - behandeling, terwijl de oorzaak wordt gezocht op het niveau van bewustzijn, het energetische en fysieke lichaam. Er wordt gewerkt vanuit het chakrasysteem. Wanneer er een verstoring is in het lichaam kan men deze ook terugvinden op chakra-niveau.

De E.E.N.® therapie is energetisch van aard en werkt vanuit het meridiaansysteem om blokkades op energetisch/emotioneel/fysiek niveau in het energiesysteem en lichaam op te sporen en de energie te herstellen. Met de begrippen yin en yang worden verstoringen in de dynamiek en de balans uitgedrukt (yin is te weinig en yang is teveel energie).

De behandeling is een causaal gerichte therapie. De diagnose wordt gesteld via kinesiologie, polsdiagnostiek, radiësthesie en psychonomie en een uitgebreide anamnese. Binnen de E.E.N® therapie wordt er gebruik gemaakt van diverse ondersteunende therapieën. De therapie bestaat verder uit het behandelen van voedingsintoleranties, drainageproblemen, fysieke verstoringen en toxinebelasting. Verder wordt er gewerkt met thema-therapie, de kracht van vergeving, regressie- en reïncarnatietherapie, psychotherapie, de Ankh en klankschalen, ademhalingstechnieken, endocrinologie, reflexzonetherapie en numerologie en ziektepreventie.


Typering of filosofie.

De E.E.N.® therapie werkt vanuit een holistische benadering. Er wordt gewerkt vanuit de psychologie, het chakrasysteem, meridiaansysteem en orgaanstelsels.


Diagnostiek.

De diagnostiek vindt plaats via een uitgebreide anamnese, de polsdiagnostiek, radiësthesie en psychonomie.


Methodieken.

De werkwijze van de E.E.N.® therapeut richt zich zowel op de energie als op de stof met een symptomatische -op menselijke maat gesneden- behandeling, terwijl de oorzaak wordt gezocht op het niveau van bewustzijn, het energetische en fysieke lichaam. Er wordt gewerkt vanuit het chakrasysteem. Wanneer er een verstoring is in het lichaam, kan men deze ook terugvinden op chakra-niveau. Daarnaast worden NLP en communicatietechnieken ingezet en ondersteunende middelen geadviseerd die een sterke energetische werking hebben en harmoniserend werken.

Gebruik van natuurlijke geneesmiddelen.

De E.E.N.® therapeut kan verschillende middelen inzetten die ondersteunend werken om het evenwicht te herstellen en lichaam en geest in harmonie te brengen, dit zijn de volgende middelen:

  • Homeopathie
  • Het SanoConcept
  • Dr. Schüssler celzouten
  • Lithotherapie
  • E.E.N.® energetica
  • Orthomoleculaire therapie
  • Aromatherapie
  • Bachbloesems

Afhankelijk van de diagnose kunnen verschillende hulpmiddelen worden ingezet zoals diëten en voedingsadviezen, TuiNa (Chinese vorm van massage), ontspannende massages, handreflexologie, klier- en ademhalingstherapie, regressietherapie, polariteitoefeningen, behandelingen met de Ankh en klankschalen, chakra- en aurahealing, mudra's etc.

Bij afsluiting van het consult worden er, ter ondersteuning van de therapie, aan de cliënt adviezen meegegeven zoals oefeningen en ondersteunende middelen zodat de cliënt zelf actief betrokken wordt bij het helingsproces.

Indicatie: De E.E.N.® therapie kan in alle leeftijdsfasen worden ingezet en is een op zichzelf staande therapie, maar kan ook ter ondersteuning en aanvullend worden ingezet naast een reguliere behandeling.

De resultaten worden systematisch per cliënt bijgehouden. Er vindt onderzoek plaats via provings, diverse onderzoeksmethoden en evaluaties.

Contra-indicatie: bij sommige lichamelijke symptomen en psychische stoornissen. In dit geval zal de E.E.N.® therapeut doorverwijzen naar de reguliere hulpverlening.


Hoe ontstaan klachten?
Lichamelijke of geestelijke klachten ontstaan, als er weinig beweging is in de energie waaruit het lichaam bestaat.
 De oorzaak van de klachten blijkt vaak te liggen in onverwerkte ervaringen. Men kan het als volgt indelen: 95% van de klachten zijn psychosomatisch en 5% van de klachten zijn erfelijk, door een ongeluk of door DNA belasting.


Zelfgenezend vermogen
De cliënt, of degene die behandeld wordt, speelt zelf een belangrijke rol in het genezingsproces. De homeopatische middelen van het sanoconcept die hierbij als ondersteuning worden ingezet, helpen de chakra’s te “ontkrampen” en energiesystemen weer op gang te brengen.
Door de verstoringen op te sporen en op de juiste manier te interpreteren, krijgt degene die behandeld wordt inzicht in de oorzaken die hieraan ten grondslag liggen. Door de verkregen inzichten is het dan mogelijk patronen te doorbreken zodat de klachten verminderen of verdwijnen.
Heel-wording van binnen naar buiten is de kern van de behandelingen. Je wordt uitgenodigd om contact te maken met de diepere lagen in jezelf. Vanuit dit contact wordt je jezelf bewust van dieper liggende belemmeringen en kun je deze helen. Door dit te helen wordt het zelfgenezend vermogen van het fysieke lichaam weer op gang gebracht. Helen betekent in dit geval: lichaam, geest en ziel in balans brengen.


E.E.N.® energetica
Er wordt gebruik gemaakt van o.a. energetische middelen: de E.E.N.® energetica. Deze middelen werken transformerend, ze bevatten zeer hoge lichttrillingen en herstellen de krachten in de mens. Deze middelen bezitten een brede werking, ze werken op chakra’s, energetisch en fijnstoffelijk niveau. De E.E.N.® energetica is eveneens toepasbaar bij kinderen en hun huidige problematiek. Vaak zijn kinderen zich bewust van vorige levens en bezitten ze al een hogere lichttrilling. De energetica ondersteunen hen om de liefde te laten stromen, zodat ze niet blokkeren. Deze kinderen hebben hier op aarde elk hun eigen taak uit te werken. Soms hebben zij nog wat karma te verwerken. De middelen ondersteunen de transformatie van het karma.

Naast de ondersteuning van het Sano-concept en de E.E.N.®energetica wordt er ook nog gebruik gemaakt van andere middelen en therapieën:
   * Bachbloesemtherapie
   * Mineraaltherapie
   * Ankh-behandelingen
   * Dr. Schüssler celzouten
   * Aura healing
   * Licht healing
   * Opsporen van aard- en waterstralen

Bron: E.E.N. Instituut